Kirke Værløse Kalenderen 2023

Kalenderen kan købes på Den Gamle Skole i Kirke Værløse onsdag den 7. december mellem kl. 17 og 18.30, hos Alverdens Vine på Farum Hovedgade 36 og i Værløse Bymidte ved kassen i Meny. Den koster 135 kr.

2023 kalenderen

Den årlig kalender med historiske fotos fra hele Furesø Kommune er nu kommet fra trykken og er klar til salg.

Kalenderen har fantastiske luftfotos taget af Sylvest Jensen i 30'erne og 40'erne og er fra Farum, Værløse og de omkringliggende lokalsamfund, ligesom et spændende foto af Farumgård med sit fine haveanlæg er med. Få steder er imidlertid bevaret, idet det meste enten er forandret til ukendelighed eller er revet ned.
 
Kalenderen, som koster 135 kr., kan købes på Den Gamle Skole i Kirke Værløse onsdag den 7. december mellem kl. 17 og 18.30, hos Alverdens Vine på Farum Hovedgade 36 og i Værløse Bymidte ved kassen i Meny, som på denne måde generøst støtter Kirke Værløse og Omegns Husmoderforenings årlige fundraising.
 
Kirke Værløse Kalenderen 2022 indeholder luftfotos fra hele Furesø Kommune. Billederne gengives med tilladelse fra Det Kongelige Bibliotek

Sådan køber du 2022-kalenderen

Kalendeten kan købes ved kassen i Meny i Værløse. Den kan også bestilles til levring, hvis man bor i Kirke Værløse, på Laanshøj eller i selve Værløse by. 

Sådan bestilles kalenderen:

Send en mail til formand@husmoderforening.dk hvor du angiver:

 • Antal kalendere á 120,-  kr., som du ønsker at bestille
 • Dit navn og adresse samt telefonnummer
 • Indbetal det samlede beløb på foreningens konto i Nordea: Reg. nr. 5501 Konto nr. 6446 360 726.
 • Der kan også betales med MobilePay via 21601836

Billedtekster til 2022-kalendeten

Forsiden: Annexgårdsvej i Kirke Værløse med 'Poeten og Lillemors hus' forrest

Huset kaldes sådan, da det indgår i filmen ’Poeten og Lillemor’ fra 1959, skrevet og instrueret af Erik Balling. Flere film fulgte, hhv. ’Poeten og Lillemor og Lotte’ i 1960 og ’Poeten og Lillemor i forårshumør’ i 1961. Alle udendørsscener, forretninger og Kirke Værløse Kro er optaget on location. Foto: Charlotte Søllner Hernø

Januar: Mosegård i Værløse

Gården kan dateres tilbage til 1700-tallet. Gården har fungeret som museum siden 1960’erne. I 2007 blev Mosegaarden og Farums Arkiver- og Museer lagt sammen til ét lokalhistorisk museum for Furesø Kommune.

Februar: Skovlyst i Hareskov

I 1892 stiftede et ægtepar fra Ølstykke Traktørstedet Skovlyst, som i mange år var et yndet udflugtsmål for københavnere. Fra 1907 blev det nemt via Slangerupbanen at tage damplokomotivet fra København og ud til Hareskoven. Stedet var kendt for bl.a. en indendørs keglebane samt dansegulv i det fri.

Marts: Fuglsang og Solvang i Farum

Karl Larsen overtog i 1904 Solvanggård, Farum Hovedgade 82, der blev sognets største gård i hans tid. Da Solvanggård brændte i 1908, blev stuehuset bygget som en moderne stor villa. I forgrunden ses hovedbygningen af gården Fuglsang, Farum Hovedgade 84. Huset er bevaringsværdigt og kan føres tilbage til 1700-tallet og er en af fire tilbageværende gårde. I haven gror en 100 år gammel, fredet blodbøg.

April: Hjortøgård lidt udenfor Kirke Værløse

Staten købte i begyndelsen af 1910 gårdene Fuglebækgård og Hjortøgård og nogle parceller ved landsbyen Bringe, samt et mindre areal ved Fruegård. Knud Hjortø blev født på slægtsgården Hjortøgård, Han var døbt Knud Anders Knudsen, men tog som voksen navn efter fødegården. Gården er nedbrændt i nyere tid.

Maj: Baunegård i Værløse

Gården ligger på adressen Bavnestedet 201 i Værløse og er bygget af kammeradvokat Vagn Aagesen i 1920 som lystgård. Gården er i dag behandlingssted for unge.

Juni: Sejlgården i Farum

Efter udskiftningen i 1801 dannedes den stjerneform af marker, som går igen i nutidens vejnet. En del af gårdene flyttede senere ud af landsbyen, mens de stråtækte gårde, der blev liggende tilbage langs hovedgaden, siden gik til ved flere store brande – bortset fra Sejlgården fra 1800-tallet.

Juli: Søndergård i Værløse

Søndergård var en af de første gårde, der flyttede ud fra Lille Værløse landsby efter en brand i slutningen af 1700-tallet. Den lå lige nord for den nuværende Søndergårdsvejs udmunding i Ballerupvej. I 1950 veg den pladsen for rækkehusbebyggelsen Vesterbo II.

August: Lille Værløse nu Værløse Bymidte

Nederst til venstre med stort facadevindue ses den gamle Tatol-købmand, hvor Tøjeksperten nu ligger på Værløse Bymidte. Den markante høje bygning bagved med værksted tilhørte tømrermester Hemming Hansen. Nederst i højre hjørne kan man ane toppen af skomagerens hus, som markerede enden af bygaden mod torvet, hvor bl.a. datidens kro lå. Gården i midten er muligvis Bakkegården, men det er uklart.

September: Skatholm uden for landsbyen Bringe

I den vestligste del af Værløse sogn lå oprindeligt landsbyen Bringe. Udenfor selve landsbyen lå gårdene Langdyssegård og Skatholm. I Værløse sogns kirkebog noteres navnet Skatholm i en dåbsudskrift fra 1809. Skatholms hovedbygning har været anvendt af Flyvestation Værløse, men er nedrevet i 1979.

Oktober: Højeloftgård i Værløse

Gården blev bygget i 1853, mens stuehus blev bygget i 1908. Det meste af gårdens tre længer bestod indtil 1963, hvor de blev revet ned.

November: Solbjerggård i Værløse

Den flotte gård er i dag fritidsklub, hvorfor den ikke er revet ned.

December: Lille Værløse nu Værløse Bymidte

I 1936 lå der tre gårde på stribe af hinanden, hvoraf det er den mest sydvendte af de tre, Toftegården, der figurerer prominent i ovenstående billede. Gården der kan anes øverst i billedet, er den midterste af de tre gårde, Skovgården. Både Skovgården og Toftegården lå, hvor Toftebo II i dag ligger.

Tak til Furesø Museum Mosegården for værdifuld hjælp. Alle s/h fotos af Sylvest Jensen Luftfoto i 1936-38.

Kirke Værløse Kalenderen 2021 indeholder sjældne luftfotos af områder og markante bygninger i Værløse, Kulhus, Bøndernes Hegn, Bringe, Jonstrup og Kirke Værløse. Billederne er taget af iværksætter og kaospilot Viggo Sylvest Jensen, der i 1936 etablerede virksomheden ”Luftfoto Sylvest Jensen Hillerød”. Det Kongelige Bibliotek har givet Kirke Værløse og Omegns Husmoderforening tilladelse til at anvende et udvalg af hans billeder.

Bestil Kirke Værløse Kalenderen 2021

Kirke Værløse Kalenderen 2020 passer sammenfoldet til en A4-konvolut og kan derfor let sendes som julehilsen eller julegave til nogen, man gerne vil glæde.

Sådan bestilles kalenderen:

Send en mail til formand@husmoderforening.dk hvor du angiver:

 • Antal kalendere á 120,-  kr., som du ønsker at bestille
 • Dit navn og adresse samt telefonnummer
 • Indbetal det samlede beløb på foreningens konto i Nordea: Reg. nr. 5501 Konto nr. 6446 360 726.
 • Der kan også betales med MobilePay via 21601836

Bor du i Kirke Værløse eller i Værløse kan du få leveret dine kalendere til din adresse. Bor du uden for disse områder må du træffe aftale om levering på tlf. 21601836.

 

Billedtekster til Kirke Værløse Kalenderen 2021

 • Forsiden af 2021-kalenderen: Bygaden i Kirke Værløse. Foto: Charlotte Søllner Hernø.
 • Januar: Søndersø Vandværk, Ballerupvej 77, Værløse. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto. 1936-1938.
 • Februar: Jonstrup Seminarium, Jonstrupvangvejn 150, Jonstrup, Værløse. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto. 1936-1938.
 • Marts: Kulhus, Ved Kulhus 3, Værløse. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto. 1936-1938.
 • April: Ryetgård og Ulvekær, Ryethøjvej 5 og 7, Værløse. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto. 1936-1938.
 • Maj: Bringe landsby, Værløse, Ejendommene afstået til Flyvestation Værløse. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto. 1936-1938
 • Juni: Jomfrubakken, Jomfrubakken 3, Værløse. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto. 1936-1938.
 • Juli: Ny Vestergård, Ny Vestergårdsvej 17, Værløse. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto. 1936-1938.
 • August: Walgerholm, Jonstrupvangvej, Jonstrup, Værløse. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto. 1936-1938.
 • September: Højeloftgård, Lille Værløse, Værløse. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto. 1936-1938.
 • Oktober: Baunegård, Lille Værløse, Værløse. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto. 1936-1938.
 • November: Restaurant Bøndernes Hegn, Frederiksborgvej 115, Lille Værløse, Værløse. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto. 1936-1938.
 • December: Dalgård, Kirke Værløsevej, Værløse. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto. 1936-1938.

 

 

Billedtekster til Kirke Værløse Kalenderen 2020:

 • Forsiden: Kirke Værløse kirke set fra Annexgårdsvej ned mod Annexgården. 
 • Januar: Kirke Værløse Kro bygget i 1925 på næsten samme sted som den tidligere kro, der brændte til grunden samme år. På venstre side ses rejsestalden, hvor tilrejsendes heste kunne blive opstaldet og fodret. Bagved kroen ses en stor bygning indrettet med keglebane. Kroen er tydeligvis pastelfarvet og med hvide pudsede kanter rundt om vinduerne. Foto ca. 1936-38.
 • Februar: Arkivets tekst: Et fornemt par heste forspændt en stiv vogn og med Edvard Sørensen ved tømmerne foran Kirke Værløse Kros rejsestald. Edvard Sørensen, husejer i Kirke Værløse, født 11. maj 1891 og død 22. oktober 1963. Gift med Nancy Karin Agnete Sørensen født den 3. marts 1903. NB! Rejsestalden, der ikke findes mere, lå skråt overfor kroen, der hvor haven til Bygaden 19 i dag breder sig ud. Ingen tidsfastsættelse, men muligvis fra 1920’erne.
 • Marts: Arkivets tekst: Peter Jensen, født 8. december 1853, og hustru Anna Sophie, født 18. maj 1857, foran købmandsforretningen i Kirke Værløse. Købmandsforretningen lå lige til højre ved hovedindgangen til kirken. Huset blev nedrevet i 1964. E. Olsen Paradisgård fortæller: ”Peter Chr. Jensen betegnede sig selv som byens største købmand (ca. 3 alen høj), mager og knoglet, men med en ofte bidende humor. Handelen var vel ikke særlig stor, men desmere alsidig, lige fra ost og spegesild til ure og nipsgenstande.
 • Og sidst men ikke mindst små kopper kaffe i stuen bag butikken. Det fortælles, at da en præst engang holdt en 3 timer lang konfirmationsprædiken, listede flere af kirkegængerne ind til P.J. for at styrke sig med nogle små kopper kaffe. Hans kone Anna var en stor og kraftig dame. Hun døde ret ung, og i mange år styrede Kristine Madsen huset for P.J. Hun var datter af ’Mads Væver’ på Sandet.” Foto lavet til postkort ikke dateret, men ud fra alder på P.J. og hustru samt klædedragtens design formentlig fra omkring 1890.
 • April: Højgaard på Kirke Værløsevej. Gården er i dag en del af Værløse vest og er indrettet til boliger. Foto ca. 1936-38.
 • Maj: Kirke Værløse mejeri beliggende på Stationsvejen, der i dag hedder Knud Hjortøs Vej. Foto lavet til postkort ca. 1915.
 • Juni: Gården Christianshøj på Christianshøjvej. Gården huser i dag Værløse Golf Klub og markerne er omdannet til golfbane. Foto ca. 1936-38.
 • Juli: Arkivtekst fra fire forskellige fotos af samme bygning angiver, at der er tale om ”det lange hus” indbygget i kirkegårdsmuren og beliggende ved hovedindgangen til kirken på kirkepladsen. Datering af foto lavet til postkort ca. 1912-1919, da portalen til hovedindgangen blev nyopført i røde munkesten i 1912. Bygningen blev nedrevet i 1960.  
 • August: Kirke Værløse Mejeri med et par mejerister udenfor. Mejeriet lå på Stationsvejen, der i dag hedder Knud Hjortøs Vej. Foto dateret 1915. 
 • September: Arkivtekst: Møllen og Præstegården, Kirke Værløse. Foto lavet til postkort ca. 1915.
 • Oktober: Arkivtekst: Kildemosegaard, Kirke Værløse. Med bl.a. Jørgensen, Pastor Barfodssøn og hans kone. Gale Anders Svend.
 • Gården ligger i dag på den anden side af kommunegrænsen, i Ganløse. Billedet er interessant pga. den fine opstilling med de smukke heste samt en stor hund, der ligner en Broholmer. Der ses også hvalpe i favnen på de to kvinder og manden med bowlerhatten imellem dem. Foto fra 1905.
 • November: Vandtårnet i Kirke Værløse med ”Olsens funkisvilla” foran. Vandtårnet ligger i dag med byggeriet Tårnhøjgård omkring og med Kirke Værløsevej bagved. Funkisvillaen var berømt for den smukke arkitektur og fordi den en periode var ejet af en sømand, der ofte var på langfart, mens konen var hjemme. Foto ca. 1936-38.
 • December: Præstegården i Kirke Værløse og i baggrunden villaen på Knud Hjortøs Vej nr. 12. Foto ca. 1936-38.

 

 

Kirke Værløse Kalenderen 2019 - billedtekster

Forklarende tekster til billederne i kalenderen

 • Forsiden: Håndkoloreret postkort af Kildebakken med piletræet (som var et kendt og elsket vartegn) og Kirke Værløse Kirke. Angiveligt fra ca. 1960. Men formentligt noget tidligere.
 • Januar: Kirke Værløse By - luftfoto. Dateret 1940, men er retteligen fra 1948 jævnfør Tom Nielsen. Læg mærke til, at vejføringen er helt anderledes end i dag. Vejen fra Værløse (Lille Værløse) gik igennem Bygaden, før Bundsvej blev etableret.
 • Februar: Bygaden i Kirke Værløse set mod NV. Rytterens uniform daterer billedet ret så præcist. Rytter og hest står ved siden af rejsestalden med en beliggenhed svarende til Bygaden 21 på modsatte side af gaden overfor Kirke Værløse Kro, som også har en rejsestald ved siden af gavlen. I baggrunden ses 'Villa Ola'. Dateret 1923.
 • Marts: Bygaden i Kirke Værløse - nr. 22 til venstre og nr. 25 til højre. Læg mærke til at rejsestaldens port ses i baggrunden. Postkortfoto. Dateret ca. 1910.
 • April: Kirke Værløse Afholdsrestauration (Bygaden 4) og Kirke Værløse Mejeri. Til højre for afholdsrestaurationen blev der senere op ad gavlen opført en bygning, der  i sin tid indeholdt et bageri. Mejeriet var beliggende der, hvor byggeriet Tårnhøjgård begynder´. Postkort. Dateret 1906.
 • Maj: Smedegade 19 i Kirke Værløse. Som det ses, er der indrettet butik til venstre i bygningen. Bagved ses lagerbygningen med et betydeligt anderles tag end i dag, idet der både er en anden tagrejsning og en anden type tagmateriale, nemlig tegl. Postkort. Dateret 1915.
 • Juni: ´Bygaden set fra Kildebakken med Bygaden 1 til venstre og Kirke Værløse Afholdsrestauration på modsatte hjørne. Postkort. Ikke dateret, men formentlig ca.1905-1910.
 • Juli: Kirke Værløse Kro på Bygaden. Kroens rejsestald med port til hestene i gavlen skimtes lige efter kroen. Derefter 'Villa Ola' på Bygaden 22. Til venstre ses *Villa Rosenhøj', Bygaden 19. Postkort. Datering 1930. Den tidligere kro med næsten samme placering brændte i 1925.
 • August: Smedegade 6. Meget smuk dobbeltdør i midten, stald både til højre, hvor hesten kigger ud af halvdøren, og til venstre. Bygningen eksisterer i bedste velgående, men er dog noget forandret. Dateret 1920.
 • September: Foran Kirke Værløse Kro. Fra venstre ses Lars Petersen (Slagterlars), Keiner Hansen, kropigen Nancy, krokonen Bærentsen, Hilleborg, sypige kaldet stoppenålen, drengen Svend og murer Olsen. Kroen brændte i 1925, hvorefter der hurtigt blev opført en ny kro, som i dag er indrettet til fire beboelseslejligheder. Dateret 1921.
 • Oktober: C. Jensens købmandsforretning på Kildebakken 6´, af lokale kaldt Købmand Carl. Postkort. Dateret meget upræcist 1920-1950, men et andet næsten identisk postkort er dateret 1916. Dette postkort er dog formentlig pga. den håndskrevne tekst øverst afsendt efter 1940 af en tysk soldat i lejren, som blev besat og overtaget af tyskerne den 9. april 1940.
 • November: Kirke Værløse - vejkrydset Kildebakken - Smedegade. Samtlige huse eksisterer endnu. Postkort. Dateret 1910 - 1925.
 • December: Værløselejren, som den så ud før krigen og besættelsen og før flyvevåbnet overtog den. Øverst i billedet lidt af Kirke Værløse. Til venstre ses Mosedamgaard og Annexgård. I midten Rokkedyssegaard og Kildebakkegaard. I højre hjørnet Sandet. Luftfoto. Dateret 1936.

 

Kirsten Rita Christiansen 28.09.2021 18:37

Så vil jeg gerne bestille 1 stk

Charlotte Søllner Hernø 15.10.2021 13:55

Kære Rita,
Kalenderne er endnu ikke sat i produktion, så jeg kender ikke den endelige pris i år. Følg med her på sitet og følg vejledning mht. bestilling.

Kirsten Rita Christiansen 27.09.2021 09:11

Bliver der lavet en kalender for 2022

Charlotte Søllner Hernø 28.09.2021 18:03

Det bliver der skam.

Dan Rosbjerg 26.09.2021 12:28

Kære alle
Jeg genopstiller som forbrugerrepræsentant i Novafos og håber på bred støtte til valget. Stem på www.novafos.dk 29. sep. - 6. okt.
Mvh.
Dan Rosbjerg

Bjarne Magnusson 21.12.2019 09:51

kære charlotte
jeg kan ikke få billederne toil at passe til kalenderen, det må være sidste års billeder

Bjarne Magnusson 21.12.2019 20:49

tak for det charlotte

Charlotte Søllner Hernø 21.12.2019 20:36

Der er nu lagt billedtekster på hjemmesiden med forklaringer til billederne i 2020-kalenderen.

Tom Nielsen 31.12.2018 13:03

Fortsat : som alle er fra 1949 er ikke bygget 😄

Tom Nielsen 31.12.2018 13:01

Hej Charlotte din datering af januarbilledet er lidt for tidlig, det er 1948, da vognmand Jørgensen har bygget på Kildebakken 13, men Præstevænget 3 - 9 og 11,

Tom Nielsen 02.01.2019 18:24

Oplysningerne kunne findes i Bbr.

Charlotte Søllner Hernø 01.01.2019 19:06

Kære Tom,
Tak for præcisering. Jeg har data, som altså er forkert, fra billedtekst ifm. billedet, som jeg har fundet i det historiske billedarkiv.
Vh Charlotte

Leila.nielsen28@gmail.com 03.01.2018 16:51

Du har ikke været forbi os iår ? Kan vi stadig købe en kalender ?

Marianne Pedersen 10.01.2016 14:28

Kære Husmor forening,

Hvis det stadig er muligt, vil jeg gerne bestille 3 kalendere.

Charlotte Søllner Hernø 11.01.2016 15:14

Kære Marianne,
Det kan du sagtens. Jeg har d.d. 8 kalendere tilbage. Ring evt. til mig, så vi kan aftale, hvornår du henter dem.
Mvh Charlotte

| Svar

Nyeste kommentarer

23.06 | 10:53

Husmoderforeningen er ikke et mad- eller et opskriftsunivers. Det er en hjemmeside for foreningens aktiviteter.

13.06 | 08:40

Jeg mangler lidt saft i det der står ovenover. Jeg syntes ikke der står nok om det jeg søger efter. Jeg syntes det er ærgerligt fordi det er en madhjemmeside

29.11 | 20:51

Alle kan blive medlemmer, så du er velkommen.

26.11 | 21:33

Hej
Jeg hedder Andreas og vil høre, om det også er muligt at være medlem selvom jeg er en mand?