Generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling 27. august 2020

Referat af Generalforsamling i Kirke Værløse og Omegns Husmoderforening Torsdag 27. aug. 2020 kl. 19.00

Ifølge vedtægterne skal den ordinære generalforsamling finde sted inden udgangen af august måned. Dette er således også blevet opfyldt. Formanden tog ordet og dagsordenen jævnfør vedtægterne for afholdelse af den ordinære generalforsamling blev fulgt til punkt og prikke.

1) Beretning Generalforsamlingen blev indledt med formandens beretning. Charlotte Søllner Hernø fortalte om de mange arrangementer i den forgangne sæson, hvor Kirke Værløse og Omegns Husmoderforening igen har oplevet en stadigt stigende interesse og har fået flere medlemmer. Også selv om tre arrangementer måtte aflyses pga. Covid-19 restriktioner i foråret 2020. Det kommende halvårs program blev herefter kort præsenteret, da programmet allerede i god tid var blevet udsendt til alle medlemmer. Beretningen blev godkendt.

2) Regnskabs- og formueforhold Ved sæsonens begyndelse var foreningens indestående 30.854,06 kr. i banken og 3.251,00 kr. i kassen. I alt 34.105,06 kr. Kassebogen blev sendt rundt, så alle kunne se de enkelte posteringer. Redegørelsen blev godkendt.

3) Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen indstillede til, at kontingentet blev fastholdt på samme niveau som de foregående år, dvs. 150,- kr. om året. Alle stemte for og indstillingen blev godkendt. 4) Valg af bestyrelse Bestyrelsen bestående af Jette Jensen, Birthe Lind og Gitte Ravn genopstillede. Ingen andre stillede op trods opfordringer.

Alle blev enstemmigt genvalgt. Formand Charlotte Søllner Hernø genopstillede og blev enstemmigt valgt uden modkandidater.

Generalforsamlingen sluttede formelt kl. 19.25.

Herefter var der foredrag ved historiker Carsten Egø Nielsen om ’Pigerne på Sprogø’. Aftenen sluttede kl. 22.15.

Referent Charlotte Søllner Hernø 22. september 2020 

Referatet er underskrevet af den sanmlede bestyrelse og vil blive lagt frem på næste års generalforsamling.

| Svar

Nyeste kommentarer

23.06 | 10:53

Husmoderforeningen er ikke et mad- eller et opskriftsunivers. Det er en hjemmeside for foreningens aktiviteter.

13.06 | 08:40

Jeg mangler lidt saft i det der står ovenover. Jeg syntes ikke der står nok om det jeg søger efter. Jeg syntes det er ærgerligt fordi det er en madhjemmeside

29.11 | 20:51

Alle kan blive medlemmer, så du er velkommen.

26.11 | 21:33

Hej
Jeg hedder Andreas og vil høre, om det også er muligt at være medlem selvom jeg er en mand?