Stiftende generalforsamling 30. april 1943

Medlemsliste og foreningsprotokol fra stiftelsen af Kirke Værløse og Omegns Husmoderforening.

Lige siden stiftelsen af Kirke Værløse og Omegns Husmoderforening på Kirke Værløse Kro den 30. april 1943 er der blevet ført flere glimrende protokoller, som giver et fint indblik i, hvilke arrangementer, der blev arrangeret, hvor stor tilslutning, der var fra begyndelsen og også hvordan økonomien har hængt sammen. To af protokollerne indeholder korte referater af de mange arrangementer. En tredje indeholder medlemslisten og den sidste indeholder referater fra bestyrelsesmøderne.

Ifølge den omhyggeligt førte protokol, som er affotograferet ovenfor, kom den første bestyrelse til at bestå af:

 • Fru Herdis Henriksen – Formand
 • Fru Else Larsen – Næstformand
 • Fru Rigmor Fisker – Sekretær
 • Fru Laura Lundsten Jensen – Kasserer
 • Fru Margrethe Svendsen
 • Fru Wium Petersen – Jonstrup – Suppleant
 • Fru Skolelærer Petersen – Kirke Værløse – Suppleant

”Arbejdet var tilrettelagt af Fru Herdis Henriksen,” som der står i protokollen og hun blev jo så også valgt som foreningens første formand. ”Fru Molberg Kjeldsen talte om Finsk Husmoderbevægelse samt viste film om dette Emne.”

Der er noteret 79 medlemmer ved stiftelsen:

 1. Fru Dagny Andersen – Kirke Værløse
 2. Fru Edith Andersen – Kirke Værløse
 3. Fru Jenny Andersen – Bageri – Kirke Værløse
 4. Fru Inga Boesen – Jonstrup
 5. Fru Dora Castella – Kirke Værløse
 6. Frk. Astrid Christensen – Kirke Værløse
 7. Fru Forstander Georg Christensen – Jonstrup
 8. Fru Inga Christensen – Jonstrupvang
 9. Fru Gartner Marie Christensen – Kirke Værløse
 10. Fru Clara Christiansen – Kirke Værløse
 11. Fru Dalin – Lille Værløse
 12. Fru Ester Eriksen – Elvedal – Kirke Værløse
 13. Fru Rigmor Fischer – Ganløse Ore pr. Værløse
 14. Frk. Birtte Frahm – Kirke Værløse
 15. Fru Karen Frahm – Kirke Værløse
 16. Fru Elisabeth Frandsen – Kirke Værløse
 17. Fru Dagny Fynsk – Jonstrup
 18. Fru Anna Hansen – Rokkedyssegaard pr. Værløse
 19. Frk. Anne Mary Henriksen – Kirke Værløse
 20. Fru Herdis Henriksen – Kirke Værløse
 21. Fru Dagmar Jacobsen – Ryget – Kirke Værløse
 22. Fru Agnes Jensen – Kirke Værløse
 23. Fru Anderssine Jensen – Fruegaard pr. Værløse
 24. Fru Christine Jensen – Fruegaard pr. Værløse
 25. Frk. Gerda Jensen – Christianshøj – Kirke Værløse
 26. Fru Laura Lundsten Jensen – Kirke Værløse
 27. Frk. Lilli Jensen – Christianshøj – Kirke Værløse
 28. Fru Mary Jensen – Kirke Værløse
 29. Frk. Inga Jørgensen – Kirke Værløse
 30. Fru Smedemester E. Jørgensen – Kirke Værløse
 31. Fru Erna Kristensen – Lejrvej – Kirke Værløse
 32. Frk. Elisabeth Krogh – Lærerinde – Jonstrup
 33. Fru Else Larsen – Kirke Værløse
 34. Fru Wanda Marsen – Ganløse Ore pr. Værløse
 35. Fru Anna Mathiasson – Lundsgaard – Kirke Værløse
 36. Fru Agnes Mikkelsen – Skovhavegaard – Kirke Værløse
 37. Fru Inger Mørkfelt – Kirke Værløse
 38. Fru Anna Nielsen – adr. xxx Nielsen – Kirke Værløse
 39. Fru Ellen Nielsen Lundsdal – Kirke Værløse
 40. Fru Erna Nielsen – Kroen – Kirke Værløse
 41. Fru Lily Schmidt Nielsen – Jonstrup
 42. Fru Marie Nielsen – Lille Paradisgaard – Kirke Værløse
 43. Fru Rigmor Olesen – Tatol – Kirke Værløse
 44. Fru Alice Pedersen – Kirke Værløse
 45. Fru Dagny Petersen – Bageriet – Kirke Værløse
 46. Fru Helga Bek Pedersen – Rygethøj – Kirke Værløse
 47. Fru Kath. Wium Pedersen – Søndersøhøj – Jonstrupvang
 48. Fru Kristine Pedersen – Skolen – Kirke Værløse
 49. Frk. Marie Petersen – Mosedamgaard – Kirke Værløse
 50. Fru Karen Reiff – Jonstrup Sem.
 51. Fru Mathilde Sarvig – Kirke Værløse
 52. Frk. Helga Svendsen – Tatol – Kirke Værløse
 53. Fru Irene Svendsen – Walgerholm – Jonstrup
 54. Fru Margrethe Svendsen – Tatol – Kirke Værløse
 55. Fru Magda Sørensen – Kirke Værløse
 56. Fru Inger Waeffsen – Jonstrup pr. Ballerup
 57. Fru Helga Boesen – Dalgaarden pr. Værløse
 58. Fru Signe Petersen – Kirke Værløse
 59. Fru Mogensen – Kirke Værløse
 60. Fru Getrup – Stengaarden – Kirke Værløse
 61. Fru Helmer Larsen – Kirke Værløse
 62. Fru Jenny Jørgensen – Skydebanegaard – Værløse
 63. Fru Else Svendsen – Ganløse Ore pr. Værløse
 64. Frk. Kirsten Christensen – Kirke Værløse
 65. Fru Anna Værnstrøm Nielsen – Maaløvhøj – Ballerup
 66. Fru Ada Nielsen – Christianshøj – Kirke Værløse
 67. Fru Anni Hansen – Grehøj – Ganløse Ore pr. Værløse
 68. Fru Jenny Hansen – Nørrevej 6 – Maaløvhøj
 69. Ella Haastrup – Nørrevej 8 – Maaløvhøj
 70. Anna Rasmussen – Hovedvej 7 – Maaløvhøj
 71. Lilli Petersen – Kirke Værløse
 72. Fru Inger Skov – Kirke Værløse
 73. Fru Wachner – Maaløvhøj
 74. Fru Emma Hansen – Jonstrupvang
 75. Fru Else Larsen – Domus – Kirke Værløse
 76. Fru Pastor Christiansen – Kirke Værløse
 77. Fru Signe Petersen – Kirke Værløse
 78. Fru Malermester Thorsen – Kirke Værløse
 79. Fru Andreas Petersen – Kirke Værløse

Passive medlemmer:

 • 1 a. Herr Geert Fischer – Ganløse Ore pr. Værløse
 • 2 a. Herr Svend Frahm – Kirke Værløse
 • 3 a. Herr Købmand Henriksen – Kirke Værløse
 • 4 a. Herr Rud. Jacobsen – Ryget – Kirke Værløse
 • 5 a. Herr Aage Max Jensen – Kirke Værløse
 • 6 a. Herr Smedemester Jørgensen – Kirke Værløse
 • 7 a. Herr Mørkfeldt – Kirke Værløse
 • 8 a. Herr Kroejer Rich. Nielsen – Kirke Værløse
 • 9 a. Herr E. Sarvig – Kirke Værløse
 • 10 a. Herr Boesen – Dalgaarden pr. Værløse
 • 11 a. Herr Malermester Thorsen – Kirke Værløse

Det første arrangement fandt sted måneden efter stiftelsen, nemlig i maj 1943:

”Den 25. maj talte Hr Seminarielærer Reiff om Slolen og Hjemmet meget interessant og underholdende. Tilslutningen var stor ca. 50 Herrer og Damer. Aftenen sluttede med fælles Kaffebord og Lejlighed til at stille Spørgsmål til Hr Reiff.”

Måneden efter var det Sankt Hans:

”Den 23/6 Sankt Aften, ”Dansk Aften” paa Kirkeværløse Kro. Herrekoret fra Ganløse underholdt med danske Sange smukt og stemningsfuldt. Hr Skolelærer Petersen talte om Skikke og Overtro knyttet til St. Hans. Bagefter fælles Kaffebord og Bal. Tilslutningen var meget stor c 150.”

Måned efter måned afholdtes der således spændende og interessante arrangementer. Under krigen også ret nødvendige arrangementer om hvordan man syede tøj om, lavede sine egne mønstre, lavede mad i en krisetid m.v. Kirsten Hüttemeier var i øvrigt flere gange ude i husmoderforeningen.

Optegnelserne fortsætter indtil midt i 60’erne, hvorefter der ikke findes referater uden det dog af den grund fremgår, at foreningen er ophørt med at eksistere.

Viden om foreningen i denne periode fra midt 60’erne til begyndelsen af 90’erne efterlyses hermed.

Charlotte Søllner Hernø, 11. juli 2013

| Svar

Nyeste kommentarer

23.06 | 10:53

Husmoderforeningen er ikke et mad- eller et opskriftsunivers. Det er en hjemmeside for foreningens aktiviteter.

13.06 | 08:40

Jeg mangler lidt saft i det der står ovenover. Jeg syntes ikke der står nok om det jeg søger efter. Jeg syntes det er ærgerligt fordi det er en madhjemmeside

29.11 | 20:51

Alle kan blive medlemmer, så du er velkommen.

26.11 | 21:33

Hej
Jeg hedder Andreas og vil høre, om det også er muligt at være medlem selvom jeg er en mand?