Sæson 2019

Naturens helbredende og healende kraft v/ Eva Zelander

Onsdag den 28. august kl. 19.00 på Den Gamle Skole i Kirke Værløse

Eva Zelander er forfatter til bogen ´Mindfulness i naturen', der bl.a. handler om vejen til større livsglæde og mindre stress. Hun har derudover en lang række uddannelser bag sig og er narrativ psykoterapeut, mindfulness-instruktør, stresscoach, proceskonsulent og landskabsarkitekt.

Aftenens foredrag handler om de teorier og den videnskabelige dokumentation, der findes, både om hvorfor naturen har så gavnlig en virkning på os og om alle de mange måder, vi kan få det bedre på ved at inddrage naturen i vores hverdag. Bogen vil kunne købes med rabat til foredraget. Læs evt. mere på www.qvercus.dk

Der vil fra kl. 19 til ca. 19.15 være generalforsamling med en kort redegørelse for det forgangne år samt valg til bestyrelsen, der genopstiller.

Der vil blive serveret kaffe og kage.

Melder du dig ind i foreningen, vil det denne aften være gratis at deltage. Ellers koster det 50 kr. Alle er velkomne.

Sko gennem 500 år v/ museumsinspektør Vivi Lena Andersen

Onsdag den 18. september kl. 19.30 på Den Gamle Skole i Kirke Værløse

Fodtøj blev formentlig oprindeligt opfundet for at beskytte fødderne mod natur- og klimatiske forhold, men de er også blevet genstand for menneskers identitet og for hvordan man gerne vil opfattes af andre.

Fysiske forhold har påvirket udformningen af fodtøj, men ændringer i moden, internationale kontakter, håndværk og teknologi har givet nye muligheder og præferencer.

Københavns Museum har gennem det seneste årti gennemført store arkæo-logiske undersøgelser, bl.a. i forbindelsen med udgravningerne til metroen, som har resulteret i fund af flere tusinde sko og skodele tilhørende fortidens borgere fra middelalderen, renæssancen og enevælden.

Vivi Lena Andersen, der er ph.d., arkæolog og projektleder og som har skrevet speciale om fodtøj i 1700-tallet, vil fortælle den spændende historie om sko gennem flere hundrede år og vise billeder af fodtøj gennem tiden.

Der vil blive serveret kaffe og kage.

Pris: 25 kr. for medlemmer og 50 kr. for gæster. Alle er velkomne.

Journalisten og majestæten v/ Henrik Helmer Petersen

Onsdag den 16. oktober kl. 19.30 på Den Gamle Skole i Kirke Værløse

Siden journalist Henrik Helmer Petersen startede i praktik på Frederiksborg Amts Avis i 1992, har han i gennemsnit lavet et interview om dagen.

Der har været hjerteskærende interviews med frihedskæmpere og KZ-fanger og møder med verdensberømte danskere, men datoen den 10. juli 2019 vil altid stå som noget helt særligt for ham.

For den dag blev han kaldt til Aarhus for at interviewe Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2.

"Der er kronen på værket," siger han selv.

Kom og hør om et forrygende spændende liv som freelancejournalist og om hvordan det var at interviewe vores dronning.

Der vil blive serveret kaffe og kage.

Pris: 25 kr. for medlemmer og 50 kr. for gæster. Alle er velkomne.

Foto: Bo Nymann.

Livsbegivenheder, der kan give en oplevelse af sorg v/ Mette H. Lauesen

Onsdag den 13. november kl. 19.30 på Den Gamle Skole i Kirke Værløse

Der er mindst 40 forskellige livsbegivenheder, der kan give en oplevelse af sorg. Og den store reaktion behøver ikke at skyldes det seneste tab. Det kan derimod være det seneste af en række tab, så man har akkumuleret sorg. Det kan derfor være, at det er kanariefuglens død, der vælter læsset.

Mette Hvied Lauesen, som er Grief Recovery Specialist, Coach og Enneagram practioner, vil komme ind på sorg generelt, hvad der giver sorg, reaktioner på sorg, hvad der sker i hjernen, hvordan sorg påvirker, adfærd under sorg, myter om sorg, uforløst sorg, akkumuleret sorg og tab samt om at komme videre fra sorg.

Der vil være god mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Læs evt. mere på www.slipsorgen.dk

Der vil blive serveret kaffe og kage.

Pris: 25 kr. for medlemmer og 50 kr. for gæster. Alle er velkomne.

Rejsen begynder ved zinkdisken v/ Charlotte Søllner Hernø

Onsdag den 4. december kl. 19.30 på Den Gamle Skole i Kirke Værløse

En rejse kan begynde med en drøm. Så kommer plan-lægningen og realiseringen. Man er på vej.

Men det handler ikke kun om at komme frem til endemålet, som kan være et land, en by, naturområder, kulturelle begivenheder eller kulinariske oplevelser.

Det handler også om at være på vej og opleve med åbne sanser samt at stifte bekendtskab med mennesker, man ellers aldrig ville have mødt og talt med.

For nogle forbliver det en drøm at rejse ud, særligt hvis det er på egen hånd, mens andre realiserer drømmen eller i hvert fald dele af den.

Aftenens foredrag handler om udlængsel, om at rejse ud og få styret lysten til at opleve verden til lands og til vands.

Det handler også om, at det ikke er så svært at realisere og heller ikke er så farligt at rejse ud.

Foredragsholderen har med begejstring og appetit rejst over store dele af verden og har tillige søfartsbog.

Da det er december, vil der blive serveret gløgg og kaffe samt varme æbleskiver med syltetøj.

Pris: 25 kr. for medlemmer og 50 kr. for gæster. Alle er velkomne.

 

Rejseforedrag om det uspolerede Grækenland v/ Thyge C. Bro

Onsdag den 30. januar kl. 19.30 på Den Gamle Skole, Smedegade 5 i Kirke Værløse

Det nordlige Grækenland er et vidunderligt, storslået område at besøge, bl.a. fordi det stadigvæk er helt uspoleret og upåvirket af masseturisme. Området er også kendt som Makedonien og er præget af høje bjerge, frugtbare sletter, skønne strande, kulturbyer og rige arkæologiske fund. Det sidste ikke uden grund, for det var her Europas første stormagt opstod under Filip II, Alexander den Stores ukendte far.

Thyge C. Bro er forfatter, ekstern lektor og mag.art. i klassisk arkæologi samt rejsefører og er ualmindeligt velbevandret i hele det nye såvel som det historiske Grækenland og ikke mindst i Makedonien.

Kom og få inspiration til et fantastisk rejseland, få mere at vide om en planlagt grupperejse og få mulighed for at købe bogen ’Makedonien – Europas første stormagt’.

Der vil blive serveret kaffe og kage. P

ris: 25 kr. for medlemmer og 50 kr. for gæster. Alle er velkomne.

En flygtnings fortælling v/ Helle Asmild

Tirsdag den 26. februar kl. 19.30 i Sognehuset, Kirkestræde 2 i Kirke Værløse

Da Helle Asmild og hendes mands ældste barn ud af en søskendeflok på fem for to år siden flyttede hjemmefra, besluttede familien at invitere en flygtning fra Syrien til at bo i deres familie. Han havde en fortælling med sig,

Med hans tilladelse fortæller Helle Asmild nu hans historie om flugt, integration og om hans søgen efter den bror, der forsvandt på turen over Middelhavet. Det er en stærk og relevant historie, der rører ved vores medmenneskelighed og får os til at se os selv og vores liv i et nyt perspektiv. Det er også en historie om en familie, der har overskud til at udvise næstekærlighed og mod til at blive udfordret.

Man kan ikke undgå at blive berørt.

Der vil blive serveret kaffe og kage.

Pris: 25 kr. for medlemmer og 50 kr. for gæster. Alle er velkomne.

 

Fra stormende forelsket prinsesse til forvist mor v/ Birgitte Nyborg

Tirsdag den 19. marts kl. 19.30 på Den Gamle Skole, Smedegade 5 i Kirke Værløse

Prinsesse Charlotte Frederikke fra Mecklenburg-Schwerin møder i 1803 sin fætter prins Christian Frederik, den senere Christian VIII. De bliver stormende forelsket, forlovet og gift, og de får sønnen Frederik, men ægteskabet holder ikke.

Tre år efter deres bryllup forvises Charlotte Frederikke til Horsens og fratages sit lille barn på grund af utroskab. Her hun bor i 20 år. Senere rejser hun til Rom, hvor hun bliver en central og markant person i den danske og skandinaviske koloni. Vi følger hendes brogede liv som prinsesse, mor og som forvist prinsesse i eksil.

Cand.phil. og forfatter Birgitte Nyborg har udgivet den fremragende, velresearchede og spændende bog, "Charlotte Frederikke, Frederik VII's mor - en historisk biografi", som hun har med denne aften og som kan købes af interesserede. Læs evt. mere på www.birgittenyborg.dk

Der vil blive serveret kaffe og kage.

Pris: 25 kr. for medlemmer og 50 kr. for gæster. Alle er velkomne.

Stress er ikke bare stress v/ master stresscoach Birgit Ritter

Tirsdag den 9. april kl. 19.30 på Den Gamle Skole, Smedegade 5 i Kirke Værløse

Vi fortrænger ofte, at vi har fået stress, og det er ikke hensigtsmæssigt, for det kan gå rigtig galt, når stress tager styringen. Stress kan påvirke både det fysiske helbred og hele ens adfærd, siger Birgit Ritter, der er master stresscoach. Og ikke erkendt stress kan på sigt påvirke arbejdsevnen og livskvaliteten i negativ retning for både den ramte selv og hele familien.

Stress er imidlertid ikke bare stress. Stress kan antage mange former, fx naturlig stress, forestillingsstress, identitetsstress, social stress, strukturel stress eller kulturel stress.

Kom og hør om forskellige former for stress og hvordan du håndterer det bedst muligt. Birgit Ritter vil også komme med input til, hvad man kan gøre for at få magten og overskuddet tilbage i sit liv og hvordan man selv kan være med til at forebygge, at man igen bliver stresset. Efter foredraget vil der blive lejlighed til at stille spørgsmål til Birgit Ritter. Læs evt. mere på www.ritterhuset.dk

Der vil blive serveret kaffe og kage.

Pris: 25 kr. for medlemmer og 50 kr. for gæster. Alle er velkomne.

Damefrokost med overraskelser

Lørdag den 11. maj kl. 15.00 på Den Gamle Skole, Smedegade 5 i Kirke Værløse

Kirke Værløse og Omegns Husmoderforening har nu gennem flere år hvert år i maj måned afholdt en efterhånden legendarisk festlig og fornøjelig damefrokost.

Damefrokosten arrangeres af husmoderforeningens bestyrelse, der sørger for alt det praktiske, det sjove og underholdende.

De enkelte rettertil 5-6 personer kommer deltagerne selv med efter eget valg og ambitionsniveau.

Der bliver udsendt særskilt invitation, men sæt kryds i kalenderen nu.

Pigerne fra Sprogø v/ historiker Carsten Egø Nielsen

Tirsdag den 28. maj kl. 19.30 på Den Gamle Skole, Smedegade 5 i Kirke

Christian Keller, overlæge ved De Kellerske Anstalter, som hans far døvepædagogen, cand.theol. Johan Keller påbegyndte arbejdet med i 1865, oprettede i 1923 internatet på Sprogø for åndsvage og seksuelt løsagtige kvinder. Internatet eksisterede indtil 1961.

Christian Keller var også initiativtageren til Lov om Adgang til Sterilisation i 1929, Europas første racehygiejniske lov, og havde i øvrigt allerede i 1911 fået oprettet et tilsvarende internat for mænd på Livø.

Carsten Egø Nielsen vil fortælle om Kvindeanstalten på Sprogø, om nogle af skæbnerne og om hverdagen for de mange kvinder. Foredraget vil blive ledsaget af en række samtidige og også nutidige billeder.

Der vil blive serveret kaffe og kage.

Pris: 25 kr. for medlemmer og 50 kr. for gæster. Alle er velkomne

 

| Svar

Nyeste kommentarer

23.06 | 10:53

Husmoderforeningen er ikke et mad- eller et opskriftsunivers. Det er en hjemmeside for foreningens aktiviteter.

13.06 | 08:40

Jeg mangler lidt saft i det der står ovenover. Jeg syntes ikke der står nok om det jeg søger efter. Jeg syntes det er ærgerligt fordi det er en madhjemmeside

29.11 | 20:51

Alle kan blive medlemmer, så du er velkommen.

26.11 | 21:33

Hej
Jeg hedder Andreas og vil høre, om det også er muligt at være medlem selvom jeg er en mand?